Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Laurentius met ommuurd kerkhof

Beschermd monument van 22-11-2001 tot heden

ID: 29   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29

Besluiten

Parochiekerk Sint-Laurentius met ommuurd kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 22-11-2001  ID: 3790

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Laurentius in zijn geheel, met ommuurd kerkhof.Waarden

De Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

De partiële bescherming (K.B. 25.03.1938) gaat voorbij aan de betekenis van het monument als historisch gegroeid geheel, waarbij de samenstellende componenten in hun stilistische verscheidenheid bepalend zijn voor typologie, structureel volumetrische opbouw en ruimtelijkheid van het kerkgebouw. Architectuurhistorisch vormt de in baksteen en zandhoudende kalksteen opgetrokken Sint-Laurentiuskerk een interessant voorbeeld van een grootdeels in gotische stijl (13de en 16de eeuw) opgebouwde kruiskerk met pseudobasilicale opstand, die in 1834 werd uitgebreid met een sober, neoclassicistisch driebeukig schip naar ontwerp van provinciaal architect Louis Spaak (1803-1893).

artistieke waarde

Inwendig resulteerden de ingrepen van Spaak uit 1834 in een ruime en evenwichtig geproportioneerde, bepleisterde en witgeschilderde driebeukige ruimte, gearticuleerd door rondboogarcades op Toscaanse zuilen en pseudokruisgewelven, het geheel gestoffeerd met een rijk, overwegend 17de- en 19de-eeuws meubilair en brandglasramen van het bekende Brugse atelier van Louis Grossé (1840-1929).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius en Sint-Gorik met omringend kerkhof

Gemeenteplein 24 (Meise)
De georiënteerde longitudinale kruiskerk, waarvan de ingebouwde vroeggotische toren opklimt tot de 13de eeuw, is gelegen op een hoogte ten westen van het Gemeenteplein, waardoor het dominerende effect in de dorpskern vergroot wordt.