Beschermd monument

Stedelijke begraafplaats: grafzerk echtgenote J.A.N. Van den Berck

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden
ID: 2901   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2901

Besluiten

Grafmonumenten en stedelijke begraafplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3777

Beschrijving

Deze bescherming betreft de grafzerk in de vorm van een lijkkist die schuin op een vierkante steen geplaatst is, opgericht ter nagedachtenis van de in 1851 overleden echtgenote van oud-burgemeester J.A.N. vanden Berck. Het graf is gelegen in blok , rij 37, nummer 10.

De inscriptie luidt: "La mort nous a séparé; la mort nous réunira". Het graf had een romantisch karakter doordat het oorspronkelijk overkoepeld was met een lichte ijzeren constructie waarlangs heesters opklommen. Deze overwelving is nu verdwenen.Waarden

De grafzerk van de echtgenote J.A.N. Van den Berck is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als representatieve graftekens op een begraafplaats met landschappelijk karakter, gaande van eenvoudige en sobere gietijzeren grafkruisen tot pompeuze, romantische en sentimentele monumenten. De graftekens geven een overzicht van de funeraire kunst en symboliek van omstreeks 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Bekwame steenkappers zochten hun inspiratie in het (neo)classicisme, de neogotiek, art nouveau en art deco. De symboliek is ontleend aan de cultuur van de oudheid en van het christendom.

historische waarde

Als representatieve graftekens op een begraafplaats van voornamelijk vooraanstaande figuren uit de burgerij en de clerus, die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Sint-Truiden op politiek, administratief, economisch en kerkelijk gebied.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stedelijke begraafplaats Sint-Truiden

Schurhoven zonder nummer (Sint-Truiden)
De stedelijke begraafplaats van Sint-Truiden ligt ten noordoosten van de stad, juist buiten de vroegere stadsomwalling, in het gehucht Schurhoven. Het oudste gedeelte ligt aan de noordzijde. De begraafplaats werd in gebruik genomen vanaf circa 1850.