Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee lage boerenarbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
29023
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29023

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijbosstraat nrs. 8-10. Twee lage boerenarbeidershuizen. Nr. 8, de westelijke woning, wordt in 1906 gebouwd door herbergierster Decruydt ter vervanging van oudere bebouwing. Het oostelijke huis, nr. 10, wordt in 1921 door de weduwe en kinderen van rentenier August Verla-Vandenbroucke (Zarren) herbouwd na oorlogsschade (het kadaster geeft "puinen" aan). Nr. 8. Gele verankerAanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Vrijbosstraat 8 (Kortemark)
Lage boerenarbeiderswoning, in 1906 gebouwd door herbergierster Decruydt ter vervanging van oudere bebouwing. Gele verankerde baksteenbouw van twee traveeën, opkamertravee en staltravee onder zadeldak.


Boerenarbeiderswoning

Vrijbosstraat 10 (Kortemark)
Lage boerenarbeiderswoning, in 1921 door de weduwe en kinderen van rentenier August Verla-Vandenbroucke herbouwd na oorlogsschade. Verankerde rode baksteenbouw van twee traveeën, een opkamertravee en twee linker staltraveeën onder zadeldak.