Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg Sinte-Hubrecht

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 29044   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29044

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Kasteelstraat. Site minstens opklimmend tot de 16de eeuw met gebouwen vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg Sinte-Hubrecht

Nieuwstraat 132 (Waregem)
Gelegen op de hoek met de Kasteelstraat. Site minstens opklimmend tot de 16de eeuw met gebouwen vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw.