Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 29066   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29066

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groentemarkt nr. 5/Kapucijnenstraat. Voormalig hotel z.g. "La ville de Gand" naar ontwerp van de Franse architect A. Chambon, later "HOTEL DE GAND ET D'ALBION", ook "ALBION PALACE" cf. opschrift in gevelfront. Momenteel handels- en appartementsgebouw van zes + twaalf traveeën (zijde Kapucijnenstraat) en zes bouwlagen onder plat dak uit het interbellum. Renovatie in 1949Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel

Groentemarkt 3, Kapucijnenstraat 2 (Oostende)
Groentemarkt nr. 5/Kapucijnenstraat. Voormalig hotel z.g. "<italic>La ville de Gand</italic>" naar ontwerp van de Franse architect A. Chambon, later "HOTEL DE GAND ET D'ALBION", ook "ALBION PALACE" cf. opschrift in gevelfront. Momenteel handels- en appartementsgebouw van zes + twaalf traveeën (zijde Kapucijnenstraat) en zes bouwlagen onder plat dak uit het interbellum. Renovatie in 1949