Beschermd monument

Stedelijke begraafplaats: grafmonument familie Steynen

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden

ID: 2908   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2908

Besluiten

Grafmonumenten en stedelijke begraafplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3777

Beschrijving

Deze bescherming betreft het grafmonument van de familie Steynen, gelegen tegen de koormuur van de Sint-Jacobskerk.

Het kruis is bijna identiek aan dat van deken Cartuyvels. Het voetstuk bevat de namen van de familieleden gestorven tussen 1848 en 1914 en is gesigneerd "E. Gielen". Het kruis is wellicht ouder en verwijst naar Luikse origine.Waarden

Het grafmonument familie Steynen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als representatieve graftekens op een begraafplaats met landschappelijk karakter, gaande van eenvoudige en sobere gietijzeren grafkruisen tot pompeuze, romantische en sentimentele monumenten. De graftekens geven een overzicht van de funeraire kunst en symboliek van omstreeks 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Bekwame steenkappers zochten hun inspiratie in het (neo)classicisme, de neogotiek, art nouveau en art deco. De symboliek is ontleend aan de cultuur van de oudheid en van het christendom.

historische waarde

Als representatieve graftekens op een begraafplaats van voornamelijk vooraanstaande figuren uit de burgerij en de clerus, die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Sint-Truiden op politiek, administratief, economisch en kerkelijk gebied.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stedelijke begraafplaats Sint-Truiden

Schurhoven zonder nummer (Sint-Truiden)
De stedelijke begraafplaats van Sint-Truiden ligt ten noordoosten van de stad, juist buiten de vroegere stadsomwalling, in het gehucht Schurhoven. Het oudste gedeelte ligt aan de noordzijde. De begraafplaats werd in gebruik genomen vanaf circa 1850.