Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhof - Grote Zaal van 1682

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 29231   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29231

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote zaal van 1682, gerestaureerd in 1897 in opdracht van C. Hiers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnhof - Grote Zaal van 1682

Begijnhof zonder nummer (Kortrijk)
Grote zaal van 1682, gerestaureerd in 1897 in opdracht van C. Hiers.