Burgerhuis met Mariabeeld

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Sint-Truiden
Straat Luikerstraat
Locatie Luikerstraat 45 (Sint-Truiden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71053/134.1
  • OL000204

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis met Mariabeeld

Luikerstraat 45, Sint-Truiden (Limburg)

Gelegen op de hoek van de Minderbroedersstraat. De kern dateert waarschijnlijk uit de 18de eeuw, doch het huidig uitzicht is neoclassicistisch.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het burgerhuis met Mariabeeld op de hoek van de Luikerstraat met de Minderbroedersstraat. De kern van dit burgerhuis gaat terug tot de 18de eeuw, maar de neoclassicistische gevelordonnantie stamt uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Waarden

Luikerstraat 45 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als 17de-eeuws breedhuis met neoclassicistische ordonnantie uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Maakte oorspronkelijk deel uit van één pand met centrale poort (nrs. 47 en 49).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.