Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve met aansluitende bebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
29290
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29290

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wederopbouwhoeve ten noordwesten van de kerk,teruggaand op de regionale 19de-eeuwse hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve met aansluitende bebouwing

Dikkebusstraat 150-156 (Heuvelland)
Wederopbouwhoeve ten noordwesten van de kerk, teruggaand op de regionale 19de-eeuwse hoevebouw. Eerder uitzonderlijk gesloten hoeve, met lage bestanddelen en achterliggend, deels verhard erf met centrale vaalt en oprit ten zuiden; aanplantingen: doornhaag ter afbakening van het erf; ten zuiden, aan de straat gelegen omhaagde moestuin.