Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande woning in omhaagde tuin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 29298   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29298

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hondstraat nr. 75. Vrijstaande woning in omhaagde tuin, gebouwd in 1965 naar ontwerp van architect J. Vermeersch. Villa van twee bouwlagen met platte bedaking, getypeerd door onderbouw met bruinbakstenen parement en bovenbouw met witgeschilderde betonnen omkadering en doorgetrokken vensterregister onderbroken door twee velden met houten latbekleding. Gevelbreed ondiep balkon met fraaie geoAanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaande woning in omhaagde tuin

Hondstraat 75 (Tielt)
Hondstraat nr. 75. Vrijstaande woning in omhaagde tuin, gebouwd in 1965 naar ontwerp van architect J. Vermeersch. Villa van twee bouwlagen met platte bedaking, getypeerd door onderbouw met bruinbakstenen parement en bovenbouw met witgeschilderde betonnen omkadering en doorgetrokken vensterregister onderbroken door twee velden met houten latbekleding. Gevelbreed ondiep balkon met fraaie geo