Beschermd monument

Sluisje op de Grote Laak

Beschermd monument van 29-02-2000 tot heden

ID: 293   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/293

Besluiten

Sluisje
definitieve beschermingsbesluiten: 29-02-2000  ID: 3544

Beschrijving

Deze bescherming betreft de sluis op de Grote Laak, gelegen aan de Grote Laakweg, net buiten de Schaluinpoort, ter hoogte van de Elisabethlaan en de Pastoor Dergentlaan.Waarden

Het Sluisje op de Grote Laak is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde in het - m.b.t. de verdediging, de scheepvaart en de stuwing ten behoeve van de watermolens - belangrijke waterhuishoudingssysteem dat in en rond de stad Aarschot in principe het waterpeil optimaal diende te houden; als voorbeeld van een wateringssluis die vanaf 1899 werd hersteld om als afsluiting te dienen voor een open zwemdok.

industrieel-archeologische waarde

Als een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde in het - m.b.t. de verdediging, de scheepvaart en de stuwing ten behoeve van de watermolens - belangrijke waterhuishoudingssysteem dat in en rond de stad Aarschot in principe het waterpeil optimaal diende te houden; als voorbeeld van een wateringssluis die vanaf 1899 werd hersteld om als afsluiting te dienen voor een open zwemdok.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sluisje op de Grote Laak

Grote Laakweg zonder nummer (Aarschot)
Betreft een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde.