Sluisje op de Grote Laak

Beschermd monument van 29-02-2000 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Aarschot
Straat Grote Laakweg
Locatie Grote Laakweg zonder nummer (Aarschot)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24001/114.1
  • 4.01/24001/135.1
  • OB001316

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sluisje op de Grote Laak

Grote Laakweg zonder nummer, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Betreft een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde.

Beknopte karakterisering

Typologiesluizen
Datering16de eeuw

Beschrijving

Deze bescherming betreft de sluis op de Grote Laak, gelegen aan de Grote Laakweg, net buiten de Schaluinpoort, ter hoogte van de Elisabethlaan en de Pastoor Dergentlaan.

Waarden

Het Sluisje op de Grote Laak is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde in het - m.b.t. de verdediging, de scheepvaart en de stuwing ten behoeve van de watermolens - belangrijke waterhuishoudingssysteem dat in en rond de stad Aarschot in principe het waterpeil optimaal diende te houden; als voorbeeld van een wateringssluis die vanaf 1899 werd hersteld om als afsluiting te dienen voor een open zwemdok.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.