Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
29375
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29375

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Marktplein nrs. 3-4. In eerste kwart van de 20ste eeuw in twee gedeeld breedhuis met 18de-eeuwse oorsprong (cf. kelder met tongewelven, getelmerkt dakgebinte, deur van nr. 4 met waaiervormig rococobovenlicht). Bij indeling van het huis werd de gevel beraapt en voorzien van rijk uitgewerkte kroonlijst met klossen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Marktplein 3 (Oudenburg)
Marktplein nrs. 3-4. In eerste kwart van de 20ste eeuw in twee gedeeld breedhuis met 18de-eeuwse oorsprong (cf. kelder met tongewelven, getelmerkt dakgebinte, deur van nr. 4 met waaiervormig rococobovenlicht). Bij indeling van het huis werd de gevel beraapt en voorzien van rijk uitgewerkte kroonlijst met klossen.