Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
29427
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29427

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oudenaardsesteenweg nr. 102-104. Tweewoonst uit de tweede helft van de 20ste eeuw, samengesteld uit één enkel- en één dubbelhuis. Voortuintje van de straat afgezet door laag bakstenen muurtje. Gevel van oranjerode baksteen, verfraaid door decoratief metselwerk. Vooruitspringende rechtertravee. Deuren in portaal met luifels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning

Oudenaardsesteenweg 102 (Avelgem)
Tweewoonst uit de tweede helft van de 20ste eeuw, samengesteld uit één enkel- en één dubbelhuis. Voortuintje van de straat afgezet door laag bakstenen muurtje.