Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 29432   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29432

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samenstel van twee diephuizen van samen vijf + zeven traveeën en twee bouwlagen onder twee // zadeldaken (leien), met XVIII-kern cf. balklagen en dakconstructie bestaande uit schaargebinten en koningsstijl. Verankerde bakstenen trapgevels 7tr. + topstuk), resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1901 n.o.v. architect C. Dewulf (Brugge); ze vervangen twee soortgelijke gevels gedateerd "1726Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van burgerhuizen

Katelijnestraat 66 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van samen vijf + zeven traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken (leien), met 18de-eeuwse kern, zie balklagen en dakconstructie bestaande uit schaargebinten en koningsstijl. Verankerde bakstenen trapgevels 7 treden + topstuk), resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1901 naar ontwerp van architect C. Dewulf (Brugge).