Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schoolgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
29438
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29438

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schoolgebouw naar verluidt van 1938, cf. overgebrachte gedenkplaat. L-vormige baksteenbouw van twee lange haaks op elkaar gestelde vleugels onder zadeldaken. Modernistische inslag, cf. gevelbrede ramen gescheiden door uiterst smalle bakstenen muurdammen en metalen ramen. Geïntegreerde kapel met dakruiter in de hoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schoolgebouw

Grauwe Broedersstraat 73 (Diksmuide)
Schoolgebouw naar verluidt van 1938, zie overgebrachte gedenkplaat. L-vormige baksteenbouw van twee lange haaks op elkaar gestelde vleugels onder zadeldaken.