Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof de Klarenhoek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 29473   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29473

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Watervalstraat nr. 83. Historische hoeve, z.g. "Hof te Klarenhoek". Laat 18de-eeuwse hoeve aansluitend bij het langgestrekt type: woonhuis + stal. Later uitgebreid met o.m. schuur ten noorden. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldak gegroepeerd rond rechthoekig erf. Woonvleugel van zes traveeën. Gewitte erfgevel op gepikte plint. Getoogde vensters, o.m. bAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof de Klarenhoek

Watervalstraat 83 (Kortrijk)
Watervalstraat nr. 83. Historische hoeve, z.g. "<italic>Hof te Klarenhoek</italic>". Laat 18de-eeuwse hoeve aansluitend bij het langgestrekt type: woonhuis + stal. Later uitgebreid met o.m. schuur ten noorden. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldak gegroepeerd rond rechthoekig erf. Woonvleugel van zes traveeën. Gewitte erfgevel op gepikte plint. Getoogde vensters, o.m. b