Beschermd monument

Oorlogsgedenkteken

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden

ID
295
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/295

Besluiten

Oorlogsmonument en Sint-Rochusmemoriaal met gedenkzuil
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-2013  ID: 5129

Beschrijving

Deze bescherming betreft het oorlogsmonument op de Grote Markt van Aarschot.Waarden

Het oorlogsgedenkteken op de Grote Markt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opgericht in 1923 op de plaats van het door de vijand verwoeste stadhuis en als eerbetoon aan 120 gesneuvelde militairen en 171 terechtgestelde burgers - gevallen tijdens de Augustusdagen van 1914 toen Aarschot opgeschrikt werd door brandstichting, deportatie en vergeldingsacties tegen zogenaamde ‘franc-tireurs’ - is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de Aarschotse en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Door de Brusselse architect Victor Creten (1878-1966) en beeldhouwer Pieter-Jan-Braecke (1858-1938) ontworpen gedenkteken, volledig in blauwe hardsteen uitgewerkt en gevormd door een halfhoge gedenkmuur, een gedenkzuil en de gestileerde beeltenis van een soldaat; het geheel kwaliteitsvol in een eigentijdse vormentaal uitgewerkt, symbool voor moed, vaderland en overwinning, en zo typerend voor de periode waarin het monument ontstond.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Grote Markt zonder nummer (Aarschot)
Het oorlogsgedenkteken in blauwe hardsteen, van beeldhouwer Pieter Braecke, is samengesteld uit een gedenkzuil met standbeeld, een schermvormige halfhoge en gebogen muur en een plint met smeedijzeren hekje.