Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
29506
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29506

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Winkelhuis naar ontwerp van architect J. Walleghem (Ieper?) van 1922. Halsgevel bekroond met open fronton, en verticaal gelede bovenverdieping met kolossale Ionische pilasters.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkel

Boterstraat 18 (Ieper)
Winkelhuis naar ontwerp van architect J. Walleghem (Ieper?) van 1922. Halsgevel bekroond met open fronton, en verticaal gelede bovenverdieping met kolossale Ionische pilasters.