Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 29522   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29522

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ten noordoosten van de kerk een oorlogsmonument door beeldhouwer "ANT. VAN PARIJS / DEINZE" zie opschrift op de sokkel. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht van de kerkomgeving.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Kerkplein zonder nummer (Zedelgem)
Ten noordoosten van de kerk een oorlogsmonument door beeldhouwer "ANT. VAN PARIJS / DEINZE" zie opschrift op de sokkel. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht van de kerkomgeving.