Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 29558   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29558

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 2. Nog deels omwalde hoeve met losse bestanddelen, gegroepeerd rondom verhard erf. Op terp staand boerenhuis van vier trav. + één trav. r.opkamer en één bouwl. onder deels mank zadeldak (Vlaamse pannen, overstekende rand op modillons achteraan), uit XVIIId-XIXa met aanpassingen uit XIX en XX. Verankerde gele baksteenbouw. Erfgevel met rechth. muuropeningen onder (dubbele) strek. Behouden houAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Vaartstraat 39 (Alveringem)
Nog deels omwalde hoeve met losse bestanddelen, gegroepeerd rondom verhard erf.