Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 2956   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2956

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4139

Beschrijving

De neogotische Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel te Rekem, is beschermd als monument.Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkapel en omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De geschiedenis van de Rekemse kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand gaat minstens terug tot 1544, wanneer een kapelbroederschap wordt vermeld. Het heiligdom werd herhaaldelijk verwoest en heropgebouwd en kreeg zijn huidige gedaante omstreeks 1895, onder impuls van Louise Delwaide. Het gebouw, naar ontwerp van de Tongerse architect Christiaens, werd opgetrokken in baksteen, met hardstenen details en een sobere neogotische vormgeving. In de kapel worden een processiemadonna en een stel koperen kandelaars bewaard.

sociaal-culturele waarde

De verering van de Heilige Maria van Rekem schijnt gebaseerd te zijn op een eeuwenlange traditie (1140). Tot de oorspronkelijke uitmonstering van de kapel behoort ook een albasten steen waarop wordt verhaald hoe een stervende, ongedoopte boreling door gebed rond het heiligdom aan de dood wist te ontsnappen. De kapel, ingeplant in het midden van een driesprong en omgeven door bomen, is een representatieve en beeldbepalende getuige van een kleurrijk dorpsverleden.

volkskundige waarde

De verering van de Heilige Maria van Rekem schijnt gebaseerd te zijn op een eeuwenlange traditie (1140). Tot de oorspronkelijke uitmonstering van de kapel behoort ook een albasten steen waarop wordt verhaald hoe een stervende, ongedoopte boreling door gebed rond het heiligdom aan de dood wist te ontsnappen. De kapel, ingeplant in het midden van een driesprong en omgeven door bomen, is een representatieve en beeldbepalende getuige van een kleurrijk dorpsverleden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Hilarion Thanslaan zonder nummer (Lanaken)
Neogotische Kapel; bakstenen gebouw van één travee onder zadeldak, van 1891-1900.