Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 29565   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29565

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerkstraat nr. 38. Eclectisch burgerhuis uit 1922 (cf. casement in kroonlijst), in plint gesigneerd "A.V. FOBERT ARCHITECTE" (Oostende). Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder plat dak. Arduinen plint waarboven met schijnvoegen gecementeerd gevelparement onder kroonlijst met balusterborstwering tussen postamenten; bolbekroningen en centraal fronton waarin opschrift "ANNO 192Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Kerkstraat 38 (Oostende)
Kerkstraat nr. 38. Eclectisch burgerhuis uit 1922 (cf. casement in kroonlijst), in plint gesigneerd "A.V. FOBERT ARCHITECTE" (Oostende). Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder plat dak. Arduinen plint waarboven met schijnvoegen gecementeerd gevelparement onder kroonlijst met balusterborstwering tussen postamenten; bolbekroningen en centraal fronton waarin opschrift "ANNO 192