Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
29566
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29566

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectische eenheidsbebouwing naar ontwerp van architect Pierre Verbruggen (Brussel) van 1922.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische eenheidsbebouwing

Lombaardstraat 34-36 (Ieper)
Eclectische eenheidsbebouwing naar ontwerp van architect Pierre Verbruggen (Brussel) van 1922.