Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huize Sint-Clara

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 29588   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29588

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster, van 1862 tot 1970 van de zusters der armen, thans rusthuis voor bejaarden. Complex, op U-vormige plattegrond met centraal ingeplante kapel, gelegen tussen Sint-Clarastraat, Maagdendal en Hoedenmakersstraat; fasegewijs tot stand gekomen.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huize Sint-Clara

Sint-Clarastraat 12 (Brugge)
Voormalig klooster, van 1862 tot 1970 van de zusters der armen, thans rusthuis voor bejaarden. Complex, op U-vormige plattegrond met centraal ingeplante kapel, gelegen tussen Sint-Clarastraat, Maagdendal en Hoedenmakersstraat; fasegewijs tot stand gekomen.