Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
29667
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29667

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vinktstraat nrs. 45-47. Eenlaagswoningen, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. huizenrij afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778). Ca. 1830 komt een rij van vier huisjes voor, cf. primitief kadasterplan. Vanaf ca. 1840 tot 1919 zijn alle huizen eigendom van de familie Wibo (cf. Pastorijstraat nrs. 5-7). In 1919 wordt het geheel gekocht door bakker Ernest Coene. In 1920 worAanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoningen

Vinktstraat 45-47 (Tielt)
Eenlaagswoningen, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Witgekalkte eenlaagswoningen in verankerde baksteenbouw van twee, drie en twee traveeën met gepekte plint, onder zadeldak in Vlaamse pannen.