Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Ensemble Demerstraat en Refugiestraat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-12-2003 tot heden

ID
297
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/297

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de tuin van het refugiehuis van de abdij van Averbode en zeven nabijgelegen woningen. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De zeven woonhuizen en de tuin van het voormalig refugiehuis van Averbode zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voor de Demerstraat sterk beeldbepalende huizen en tuinen, visueel en ruimtelijk verbonden met de als monument voorgestelde panden nummer 26 en 30, en het als monument beschermde refugiehuis van Averbode. Het ensemble is bovendien - als relict van de vroegere bebouwing - een staalkaart van woningtypes en bouwstijlen en onderstreept het authentieke karakter van de site aan de oever van de nu gedempte Demer.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ensemble Demerstraat en Refugiestraat

Demerstraat, Refugiestraat (Diest)
Ensemble dat getuigt van het straatbeeld rond 1900 en sterk beeldbepalend is voor de Demerstraat en het zicht vanuit de Refugiestraat.

Is de omvattende bescherming van

Refugiehuis abdij van Averbode

Refugiestraat 6-8 (Diest)
De abdij zou een refugium in deze stad bezeten hebben sinds begin 15de eeuw. In de eerste jaren van de 16de eeuw liet abt Van der Schaeft er belangrijke werken uitvoeren.


Tuin van het refugiehuis van de abdij van Averbode

Refugiestraat 6-8 (Diest)
Refugiehuis uit de 16de eeuw van de Norbertijnenabdij van Averbode met kapel, omgeven door kleine stadstuin van 20 are bij, weinig sporen van oude tuinaanleg, maar een mooie recente rozentuin.