Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 29713   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29713

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerwoning volgens het kadaster gebouwd in 1843 als één woning met het naastliggende pand nr. 25.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Bruggestraat 27 (Wingene)
Burgerwoning volgens het kadaster gebouwd in 1843 als één woning met het naastliggende pand nr. 25.