Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa van 1906

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
29737
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29737

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa gedateerd "1906", oorspronkelijk gebouwd als kinderhome "Colonie de vacances de Jemeppe - Liège". Baksteenbouw met gecementeerde en beschilderde gevels onder gevarieerde bedaking (gevormd door schilddak, overstekende afgewolfde puntgevels en dakkapellen onder sleepdak).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa van 1906

Murillolaan 1 (De Haan)
Villa gedateerd "1906", oorspronkelijk gebouwd als kinderhome "Colonie de vacances de Jemeppe - Liège". Baksteenbouw met gecementeerde en beschilderde gevels onder gevarieerde bedaking (gevormd door schilddak, overstekende afgewolfde puntgevels en dakkapellen onder sleepdak).