Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
29762
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29762

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Gistelsteenweg nr. 317. Eclectische villa met omheinde voortuin, opgetrokken in 1931. Gele baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen gemansardeerd schilddak met twee dakvensters. Centrale deurtravee, brede rechtertravee geaccentueerd door doorlopende driezijdige erkers en trapgevel met jaartal "1931". Korfbogige muuropeningen met gecementeerde rollaag met waterlijst enAanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische villa

Gistelsteenweg 317 (Jabbeke)
Eclectische villa met omheinde voortuin, opgetrokken in 1931. Gele baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen gemansardeerd schilddak met twee dakvensters. Centrale deurtravee, brede rechtertravee geaccentueerd door doorlopende driezijdige erkers en trapgevel met jaartal "1931".


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.