Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molen van Siska

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
29767
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29767

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Molen van Siska, beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003. Zevenkote is een 19de-eeuwse wijk langs de weg tussen Oosthoek en de Graaf Jansdijk, bebouwd met een tiental kleine postjes (op een bepaald moment zeven, wat de naam verklaart).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Windmolen van Siska

Zevenkote 1, 1D (Knokke-Heist)
Stenen bergmolen, opgetrokken in 1902-1904, ter vervanging van een omgewaaide staakmolen uit 1863. De molen is vooral gekend als het herkenningspunt van de vroegere herberg van moeder Siska, die met haar wafels een belangrijk aandeel vormde in de toeristische ontwikkeling van Knokke. De molen werd in 1925 omgebouwd tot woning.