Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Van Massenhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
29771
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29771

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beschermd als Monument bij M.B. van 6/09/02. De "Van Massenhoeve" is een nog steeds bedrijvige polderhoeve, gericht op veeteelt die zeker tot de 17de eeuw teruggaat. Ze heeft haar naam te danken aan de 19de-eeuwse eigenaars, de vermogende landbouwersfamilie en grootgrondbezitters Van Massenhove.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Van Massenhoeve

Massenhoveslag 2 (Oudenburg)
Beschermd als Monument bij M.B. van 6/09/02. De "Van Massenhoeve" is een nog steeds bedrijvige polderhoeve, gericht op veeteelt die zeker tot de 17de eeuw teruggaat. Ze heeft haar naam te danken aan de 19de-eeuwse eigenaars, de vermogende landbouwersfamilie en grootgrondbezitters Van Massenhove.