Beschermd monument

Herenhuis

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 299   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/299

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Beschrijving

Het herenhuis te Diest, is beschermd als monument.


Waarden

Woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Goed bewaard voorbeeld van een 19de-eeuws Louis XV-geïnspireerd herenhuis met oudere kern, gevormd door drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak met dakschild. Het is een breedhuis met bepleisterde penantengevel als deel van een ooit groter geheel, waarvan de sporen nog zichtbaar zijn in de gevel en het spant van het aangrenzende pand nummer 40.
Typerend voor de bepleisterde gevel is de ritmering van penanten en vensters, gevat in een geprofileerde hardstenen omlijsting, evenals de ordonnantie, bepaald door de bredere poorttravee met schouderboogvormige koetspoort, eveneens met blauwe hardsteen omlijst en voorzien van een Régence-sleutel waarop een indianenkop met veren en vlechten.
Kenmerkend voor het interieur zijn de grote plaveien in de koetsdoorgang en het neoclassicistische salon met monumentale marmeren schouw, ronde plafondschildering met putti in een wolkenhemel en de fraaie dubbele houten deur met supra porta. Gelegen tussen de Demer en de vroegere Wederbroekstraat, is het pand niet alleen sterk beeldbepalend, maar tevens een belangrijke getuige van de oorspronkelijke bebouwing aan de voormalige Verversgracht, de voor de lakennijverheid kunstmatig aangelegde Demerarm.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis

Michel Theysstraat 38 (Diest)
Twee verdiepingen hoog rijhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw. Voorgevel van beschilderde baksteen voorzien van steekboogramen met geprofileerde omlijsting.