Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 29932   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29932

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 1. Klein buitenverblijf uit laat XIX met omhaagd voortuintje, in beboomde omgeving bij kruispunt met Karpel- en Kwintestraat; ingang met linde. Dubbelhuis van drie trav. en één bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Eclectische baksteenarchitectuur; gele baksteenbouw met parement van rode bakstenen. Enerzijds, neoclassicistische elementen als hoeklisenen, rondboogvensters met sluitsteen. AnAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in eclectische stijl

Karpelstraat 19 (Veurne)
Klein buitenverblijf uit laat 19de eeuw met omhaagd voortuintje, in beboomde omgeving bij kruispunt met Karpel- en Kwintestraat; ingang met linde.