Kasteel Bellevue met tuin en ommuring

Beschermd monument van 01-03-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Gors-Opleeuw
Straat
Locatie Gors-Opleeuw (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/177.1
  • OL001984

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel Bellevue

Belle Vue 70, Borgloon (Limburg)

Klein, alleenstaand herenhuis, gebouwd in 1764 door baron Isidore de Copis, jongere broer van Dieudonné de Copis, heer van Gorsleeuw, die het kasteel van Gorsleeuw bewoonde.

Is de omvattende bescherming van

Tuin van het landhuis Bellevue

Belle Vue 70 (Borgloon)

Ommuurde tuin met klein landhuis met jaarsteen 1764, naar alle waarschijnlijkheid ontstaan als jachtpaviljoen voor de heren van Gorsleeuw. Mooie ligging bij het Bellevuebos en bewaarde vergezichten naar het noordoosten.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat kasteel Bellevue met tuin en ommuring.

Waarden

Kasteel Bellevue, tuin en ommuring zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het kasteel Belle Vue werd in 1764 gebouwd door baron Isidore de Copis, jongere broer van Dieudonné de Copis, heer van Gorsleeuw; het kasteel, ingeplant aan de rand van een uitgestrekt bosperceel, fungeerde wellicht als jachtpaviljoen van de familie, stond een tijd leeg en werd gerestaureerd in de 19de eeuw.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: Het kasteel, eigenlijk niet meer dan een fors dubbelhuis, bleef bewaard onder de 19de-eeuwse, volgens de oorspronkelijke 18de-eeuwse lijn gerestaureerde vorm, met mergelstenen hoekblokken, aan vier zijden symmetrisch opgevatte façades, centraal bekroond door driehoekige frontons en voorzien van getoogde muuropeningen in een mergelstenen omlijsting met hanenkamvormige latei. De achtergevel omvat gerecupereerde gevelstenen met het wapen de Copis en het jaartal 1764.
Het kasteel behield een kleine tuin met oorspronkelijke ommuring en een nog duidelijk afgebakende, voormalige moestuin. De dennen in de tuin werden gekweekt van zaad uit Bertrix, de geboortestreek van één van de rentmeesters van het kasteel van Gorsleeuw, die Bellevue uiteindelijk wist te verwerven.

sociaal-culturele waarde

Als aanhankelijkheid van het kasteel van Gorsleeuw draagt het jachtgoed Bellevue bij tot de appreciatie van een typische samenhang, waarbij de ruime landelijke omgeving van de dorpskern op verschillende manieren door de dorpsbewoners werd geëxploiteerd. Bellevue is daarbij bewaard gebleven als esthetisch waardevolle en historisch functionele kern van een gaaf bewaard bosperceel, oorspronkelijk jachtdomein en tegenwoordig als park ingekleurd op het gewestplan.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.