Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 29949   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29949

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Leopold I-laan nr. 86. Interbellumwoning uit de jaren 1930. Beschilderde baksteenbouw met dominerend uitspringend volume van twee bouwlagen hoog onder een zware houten kroonlijst. Aansluitend hierbij balkons afgewerkt met een buisleuning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Interbellumwoning

Leopold I-laan 86 (Brugge)
Leopold I-laan nr. 86. Interbellumwoning uit de jaren 1930. Beschilderde baksteenbouw met dominerend uitspringend volume van twee bouwlagen hoog onder een zware houten kroonlijst. Aansluitend hierbij balkons afgewerkt met een buisleuning.