Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
29988
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29988

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 39-41. Losstaande eenheidsbebouwing van arbeidershuisjes uit XIX B, in haaks op de Plaats gelegen steeg. Dubbelhuizen van l. vijf (nr. 41) + r. zes trav. (nr. 39) en één bouwl. onder zadeldak (n // steeg, mechanische pannen). Bij nr. 41 l. aanleunende trav. onder lessenaarsdak, bij nr. 39 afgeronde hoek en in r. zijgevel opkamervenster. Verankerde en met schijnvoegen gecementeerde baksteenbAanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Arbeiderswoning

Plaats 41 (Ledegem)
Arbeiderswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw, in haaks op de Plaats gelegen steeg. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Links aanleunende travee onder lessenaarsdak.