Beschermd monument

Kasteel De Helle met omheiningsmuur

Beschermd monument van 03-02-1997 tot heden
ID: 3   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3

Besluiten

Kasteel de Helle
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1997  ID: 3137

Beschrijving

Het kasteel De Helle te Ruisbroek met inbegrip van de omheiningsmuur, omgrachting met brug, voorplein met hekken en terras, is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel De Helle met inbegrip van de omheiningsmuur, de omgrachting met brug, het voorplein met hekken en het terras met ballustrade is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

artistieke waarde

Qua typologie en algemeen voorkomen opmerkelijk gaaf bewaard voorbeeld van een homogeen classicistisch geïnspireerd circa 1730 te dateren kasteel, waarbij het algemeen concept met U-vormige plattegrond, een hiërarchische opbouw met een corps de logis en flankerende hoekpaviljoenen, de risalietvormig beklemtoonde ingangstravee en licht getoogde vensteropeningen typerend zijn voor de régenceperiode. De binneninrichting biedt een opmerkelijk intakt beeld van een historizerend interieur van circa 1900, met daarnaast voorbeelden van 18de-eeuwse stucplafonds.

historische waarde

Voormalige zetel van de heerlijkheid Ruisbroek, in 1309 vermeld als castrum met pachthof en aanhorigheden, die doorheen de eeuwen illustere eigenaars kende zoals de familie d'Aa (1373), de Witthem, heren van Beersel (1509), de Lalaing (1614) en de Mérode (1657). Het huidige circa 1730 te dateren kasteel in bak- en zandsteen werd hoogst waarschijnlijk gebouwd door de familie d'Yve d'Ostiche op de funderingen van de vroegere waterburcht, en is bijgevolg illustratief voor het gebruikelijk proces van versterkte burcht naar residentieel landhuis.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel De Helle

Karel Gilsonstraat 15 (Sint-Pieters-Leeuw)
Volledig omgracht kasteel, U-vormige plattegrond met serre tegen de zuidgevel, in zijn huidige vorm opklimmend tot 1725-1732, omringend, gedeeltelijk ommuurd park toegangkelijk via ijzeren hek tussen hekkenpijlers.