Beschermd monument

Zwartzusterklooster met tuin

Beschermd monument van 05-04-2007 tot heden
ID: 300   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/300

Besluiten

Zwartzusterklooster met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 05-04-2007  ID: 4487

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Zwartzusterklooster met bijhorende tuin.


Waarden

Het Zwartzusterklooster met inbegrip van de tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opmerkelijk en centrumdominerend U-vormig rond een tuintje met H.- Hartbeeld ingeplant ensemble - een in 1703 door “vorster” Philips van Innichhoven (1665-1718) opgetrokken ruime en voorname herenwoning - die in 1835 werd aangekocht en systematisch werd uitgebreid door de in 1822 opgerichte congregatie van Zwartzusters van Asse, in oorsprong een caritatieve instelling die in 1818 was ontstaan onder impuls van Petrus-Johannes Luckx (1761-1839), voormalig prior van de norbertijnenabdij van Grimbergen en nadien pastoor van het Gasthuis van Asse. Met ziekenzorg aan huis en opvang van weesmeisjes complementair aan de functies van het vlakbij gelegen 17de eeuwse gasthuis (beschermd monument bij K.B. van 10.05.1973) getuigt het stilistisch boeiende, 18de en 19de eeuwse Zwartzustercomplex zowel van de dynamiek van de jonge stichting als van de eeuwenlange rol van Asse als zorgverleningcentrum met een brede regionale uitstraling.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: typologisch en stilistisch markant ensemble waarbij de onderscheiden, U-vormig geschikte volumes de interne organisatie en werking weerspiegelen: de tot klooster omgevormde, 1703 gedateerde Lodewijk XIV herenwoning die met haar voorname witbepleisterde pilastergevel en driehoekige frontonbekroning de ganse site domineert; de sober-functionele, neoclassicistische volumes van het weeshuis (circa 1835) en van de haakse dienstvleugel (circa 1866 e.v.); de eveneens neoclassicistische kapel uit 1851 - een zaalkerkje met driezijdige koorsluiting - die met haar strakke pilastergevel stilistisch refereert aan de oudere herenwoning; en tenslotte de neogotische, eenbeukige kapel met driezijdige koorsluiting van de Brusselse architect Emar Collès, medestichter van de Brusselse Sint-Lucasscholen, die inwendig wordt gearticuleerd door muurhoge driekwartzuiltjes met bladwerkkapiteel en polygonale sokkel die een gepolychromeerd, houten spitstongewelf dragen, het geheel gestoffeerd met verzorgde parket- en tegel vloeren, glas-lood-ramen met heiligenfiguren, een orgel en een natuurstenen altaar.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Zwartzusterklooster

Weversstraat 1 (Asse)
Voormalige herenwoning, uit begin 18de eeuw, sinds 1835 ingericht als zwartzusterklooster en bijhorend weeshuis, midden 19de eeuw uitgebreid met een kleine kapel en eind 19de eeuw met een grotere neogotische kapel.