Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30011
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30011

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 4, 6. Dubbelhuizen van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen). Uit XVII, vermoedelijk te situeren na 1635 toen de jezuïeten de toelating kregen twee huizen aan de Z.-kant van de straat te slopen mits er nieuwe te bouwen. Latere aanpassingen o.m. in 1824 vervangen van kruis- en bolkozijnen en wijzigen van deur nr. 6. Consoliderende restauratie in 1973 n.o.v. aAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Hoornstraat 4-6 (Brugge)
Dubbelhuizen van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Uit de 17de eeuw, vermoedelijk te situeren na 1635 toen de jezuïeten de toelating kregen twee huizen aan de zuidkant van de straat te slopen mits er nieuwe te bouwen.