Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30030   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30030

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tieltsteenweg nr. 5. Burgerwoning op de hoek met de Smallestokstraat. Volgens het kadaster opgetrokken ca. 1859 ter vervanging van een oudere woning. Verankerde baksteenbouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Dubbelhuis met roodbakstenen gevel boven een gecementeerde plint. Segmentboogopeningen met omlopende druiplijsten, voorts bakstenen lijsten op deAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerwoning

Tieltsteenweg 5 (Oostrozebeke)
Tieltsteenweg nr. 5. Burgerwoning op de hoek met de Smallestokstraat. Volgens het kadaster opgetrokken ca. 1859 ter vervanging van een oudere woning. Verankerde baksteenbouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Dubbelhuis met roodbakstenen gevel boven een gecementeerde plint. Segmentboogopeningen met omlopende druiplijsten, voorts bakstenen lijsten op de