Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning, gedateerd 1677

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30084
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30084

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 24. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen; neogotische dakkapel onder leien dakje met windvaan). Trapgevel gedateerd "1677" cf. opschrift. 1895: verfraaiende restauratie. 1993: consoliderende restauratie n.o.v. architect J. Waes (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (10 tr. + topstuk; bolbekroning en schouderstukken) met neobarokinslag. Gebruik van witsteenAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning gedateerd 1677

Moerstraat 24 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen; neogotische dakkapel onder leien dakje met windvaan). Trapgevel gedateerd "1677".