Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30111   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30111

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis vermoedelijk met 18de-eeuwse kern. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Pastoriestraat 1 (Zuienkerke)
Hoekhuis vermoedelijk met 18de-eeuwse kern. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.