Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 30113   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30113

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Inwaarts gelegen eenlaagswoning, vermoedelijk gebouwd in het begin van de 19de eeuw, zie eerste aanduiding op het primitief kadasterplan (circa 1835) waar het eigendom is van graaf Philippe Villain XIV en wordt verpacht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Franklin Rooseveltlaan 42 (Waregem)
Inwaarts gelegen eenlaagswoning, vermoedelijk gebouwd in het begin van de 19de eeuw, zie eerste aanduiding op het primitief kadasterplan (circa 1835) waar het eigendom is van graaf Philippe Villain XIV en wordt verpacht.