Beschermd monument

Refugiehuis abdij van Herkenrode

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden
ID: 3012   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3012

Besluiten

Geografisch pakket Sint-Truiden
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1997  ID: 3206

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het refugiehuis van de abdij van Herkenrode. De gevel aan de Schepen Dejonghstraat werd reeds in 1936 als monument beschermd.


Waarden

Het voormalig refugiehuis van de abdij van Herkenrode is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
als 17de-eeuws U-vormig gebouwencomplex:
oostvleugel langs straatzijde: eerste helft 17de eeuw met aangepaste vleugelordonnantie uit 1748
zuidvleugel: gebouwd in 1624 door abdis Margaretha de Bergis, aangepaste gevelordonnantie uit de 18de en 19de eeuw
noordvleugel: gebouwd in 1670 door abdis Anna Catharina de Lamboye, aangepaste gevelordonnantie uit de 18de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Refugiehuis van de abdij van Herkenrode

Schepen Dejonghstraat 16 (Sint-Truiden)
Thans gedeelte van het Sint-Trudo-instituut. In zijn huidige vorm een U-vormig complex, waarvan de gebouwen gegroepeerd zijn rondom een binnenplaats.