Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster en school

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
30158
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30158

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Klooster van de zusters van de Heilige Kindsheid, met naastgelegen school Instituut van de Heilige Kindsheid. Gebouwenbestand voornamelijk uit de 20ste eeuw, met 19de-eeuwse overblijfselen, onder meer de kern van het kloostergebouw en de achterliggende kapelvleugel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster en school

Brugstraat 32, 30A, Wezestraat 2, 6 (Ardooie)
Klooster van de zusters van de Heilige Kindsheid, met naastgelegen school Instituut van de Heilige Kindsheid. Gebouwenbestand voornamelijk uit de 20ste eeuw, met 19de-eeuwse overblijfselen, onder meer de kern van het kloostergebouw en de achterliggende kapelvleugel.