Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
30160
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30160

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kruiswegestraat nrs. 14-16. Twee lage, halfvrijstaande, gekoppelde woningen. Volgens kadastergegevens opgetrokken ca. 1842. Het kadaster duidt in 1872 een vergroting van de huizen aan, het is niet duidelijk of dit een rechtzetting is van de situatie van 1842 of een werkelijke uitbreiding van 1872. Verankerde baksteenbouw met gecementeerde voor- (imitatievoegen bij nr. 14) en zijgevels, wiAanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde dorpswoningen

Kruiswegestraat 14-16 (Ruiselede)
Kruiswegestraat nrs. 14-16. Twee lage, halfvrijstaande, gekoppelde woningen. Volgens kadastergegevens opgetrokken ca. 1842. Het kadaster duidt in 1872 een vergroting van de huizen aan, het is niet duidelijk of dit een rechtzetting is van de situatie van 1842 of een werkelijke uitbreiding van 1872. Verankerde baksteenbouw met gecementeerde voor- (imitatievoegen bij nr. 14) en zijgevels, wi