Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30216
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30216

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis van burgemeester J. Hemeryck, van 1922.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Amersveldestraat 61 (Hooglede)
Dubbelhuis van burgemeester J. Hemeryck, van 1922.