Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen Het Zwarte Leeuwken en Den Ancker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
30282
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30282

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 24. Samenstel van de huizen z.g. l. "Het Zwarte Leeuwken" en r. "Den Ancker". Twee diephuizen van resp. twee/drie trav. en drie trav. en telkens twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen. Eind XIII - begin XIV: l. z.g. "ten Walle", bestaande uit een rechth. voorhuis en een haast vierkant achterhuis gebouwd op een erf ontstaan als splitsing vAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van stadswoningen

Spiegelrei 24 (Brugge)
Samenstel van de huizen zogenaamd links "Het Zwarte Leeuwken" en rechts "Den Ancker". Huizen van respectievelijk twee/drie traveeën en drie traveeën en telkens twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen.