Beschermd monument

Dries 't Nelleken

Beschermd monument van 14-07-2010 tot heden
ID: 303   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/303

Besluiten

Dries 't Nelleken en delen van de omgevende straten
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2010  ID: 4752

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de dries 't Nelleken, met inbegrip van delen van de omgevende straten.Waarden

De Dries ’t Nelleken en delen van de drie omgevende straten zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De artistieke waarde van de dries op ’t Nelleken met inbegrip van de kapel toegewijd aan de Heilige Berlindis: de dries op ’t Nelleken is een goed bewaarde dries. In de schaduw van de bomen heerst een landelijke rust.
Het pleintje, omkaderd door lage dorpshuizen, vormt min of meer een heuveltje. Het bestaat momenteel uit een met bomen omgeven grasveld – tot voor kort negen, nu nog zeven groene en bruine beuken (Fagus sylvatica, Fagus sylvatica 'Atropunicea') die, gezien hun stamomtrek (tot 3,21 meter), vermoedelijk rond de Eerste Wereldoorlog werden aangeplant. Het is één van de weinige dorps- of gehuchtpleinen die niet tot parkeerplaats werd gedegradeerd. De kruinen van deze bomen zijn, mede door hun donkerrode kleur, op een hoogste punt van de regio (93 meter), van ver zichtbaar.

sociaal-culturele waarde

De oorspronkelijke kern van het gehucht ’t Nelleken, een concentratie van lage huisjes rondom het driezijdig pleintje, omwille van de zeer duidelijke driesstructuur vermoedelijke van Frankische oorsprong, is ongeschonden bewaard. Historisch-landschappelijk is naast de herkenbaarheid van het plant- en weiderecht, de ongewijzigde oppervlakte van de dries een belangrijk gegeven.
Op een uithoek van de met beuken overlommerde dries, gevormd door de Oude Geraardsbergsestraat, de Moeilleweg en de Eizeringenstraat, staat een vrij grote kapel, toegewijd aan de Heilige Berlindis. Berlindis behoort tot de regionale volksheiligen die vooral in de buurt van Ninove grote populariteit genoot. Zij zijn getuigen van een diepgewortelde volksdevotie en een lange bedevaarttraditie.
In de buurt van de dries vond in 1333 een gewapend treffen plaats tussen de soldaten van het hertogdom Brabant (Jan III) en het leger van het graafschap Vlaanderen (Lodewijk van Nevers). Deze confrontatie tussen beide legers, waarbij laatstgenoemde verslagen werd, kaderde in de langdurige vijandschap tussen beide machtsblokken.

historische waarde

De oorspronkelijke kern van het gehucht ’t Nelleken, een concentratie van lage huisjes rondom het driezijdig pleintje, omwille van de zeer duidelijke driesstructuur vermoedelijke van Frankische oorsprong, is ongeschonden bewaard. Historisch-landschappelijk is naast de herkenbaarheid van het plant- en weiderecht, de ongewijzigde oppervlakte van de dries een belangrijk gegeven.
Op een uithoek van de met beuken overlommerde dries, gevormd door de Oude Geraardsbergsestraat, de Moeilleweg en de Eizeringenstraat, staat een vrij grote kapel, toegewijd aan de Heilige Berlindis. Berlindis behoort tot de regionale volksheiligen die vooral in de buurt van Ninove grote populariteit genoot. Zij zijn getuigen van een diepgewortelde volksdevotie en een lange bedevaarttraditie.
In de buurt van de dries vond in 1333 een gewapend treffen plaats tussen de soldaten van het hertogdom Brabant (Jan III) en het leger van het graafschap Vlaanderen (Lodewijk van Nevers). Deze confrontatie tussen beide legers, waarbij laatstgenoemde verslagen werd, kaderde in de langdurige vijandschap tussen beide machtsblokken.

volkskundige waarde

De oorspronkelijke kern van het gehucht ’t Nelleken, een concentratie van lage huisjes rondom het driezijdig pleintje, omwille van de zeer duidelijke driesstructuur vermoedelijke van Frankische oorsprong, is ongeschonden bewaard. Historisch-landschappelijk is naast de herkenbaarheid van het plant- en weiderecht, de ongewijzigde oppervlakte van de dries een belangrijk gegeven.
Op een uithoek van de met beuken overlommerde dries, gevormd door de Oude Geraardsbergsestraat, de Moeilleweg en de Eizeringenstraat, staat een vrij grote kapel, toegewijd aan de Heilige Berlindis. Berlindis behoort tot de regionale volksheiligen die vooral in de buurt van Ninove grote populariteit genoot. Zij zijn getuigen van een diepgewortelde volksdevotie en een lange bedevaarttraditie.
In de buurt van de dries vond in 1333 een gewapend treffen plaats tussen de soldaten van het hertogdom Brabant (Jan III) en het leger van het graafschap Vlaanderen (Lodewijk van Nevers). Deze confrontatie tussen beide legers, waarbij laatstgenoemde verslagen werd, kaderde in de langdurige vijandschap tussen beide machtsblokken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dries 't Nelleken

Eizeringenstraat zonder nummer, Nellekenstraat zonder nummer, Oude Geraardsbergsestraat zonder nummer (Lennik)
Het pleintje, omkaderd door lage dorpshuizen, vormt min of meer een heuveltje. Het bestaat momenteel uit een met bomen omgeven grasveld; zeven groene en bruine beuken die, gezien hun stamomtrek, vermoedelijk rond de Eerste Wereldoorlog werden aangeplant. Op een uithoek van de met beuken overlommerde dries, gevormd door de Oude Geraardsbergsestraat, de Moeilleweg en de Eizeringenstraat, staat een vrij grote kapel, toegewijd aan de Heilige Berlindis.