Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Jachthaven Mercator

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 30409   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30409

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vindictivelaan z.nr. Jachthaven Mercator, ten zuiden van het stadscentrum gelegen in de voormalige 18de-eeuwse handelsdokken, nu gebruikt voor jachten en vreemde oorlogsbodems op bezoek, driehonderd aanlegplaatsen. Genoemd naar het schoolschip "Mercator" dat sinds 1965 bijna onafgebroken in Oostende ligt afgemeerd. Toegang langs kant van de havengeul dooAanduiding van

Is de vaststelling van

Jachthaven Mercator

Vindictivelaan zonder nummer (Oostende)
Vindictivelaan z.nr. <italic>Jachthaven Mercator</italic>, ten zuiden van het stadscentrum gelegen in de voormalige 18de-eeuwse handelsdokken, nu gebruikt voor jachten en vreemde oorlogsbodems op bezoek, driehonderd aanlegplaatsen. Genoemd naar het schoolschip "<italic>Mercator</italic>" dat sinds 1965 bijna onafgebroken in Oostende ligt afgemeerd. Toegang langs kant van de havengeul doo